Koulutus

Liitto on laatinut suositukset kiinalaisen lääketieteen opetukselle Suomessa. Suositusten tarkoituksena on ylläpitää kiinalaisen lääketieteen opetuksen korkeaa tasoa ja toisaalta yhdenmukaistaa opetusalueita eri koulujen välillä vertailukelpoisiksi kokonaisuuksiksi. Suositukset pohjautuvat muihin yleisesti Euroopassa käytettyihin koulutusstandardeihin.

Suositukset kiinalaisen lääketieteen koulutukselle Suomessa

 
 
 
 
SKILL - Suomen Kiinalaisen Lääketieteen Liitto